Debrecen

69.900.000 Ft

179.203
ID: 315783
Eladó Telek / Külterület
Debrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó TelekDebrecen Eladó Telek
Csak nálunk!

Tulajdonságok

Elhelyezkedés 4002 DebrecenTranzakció típusa Eladó
Ingatlan típusa Telek / KülterületAlapterület 52.323 m2
Beépítési mód Szabadon állóDomborzati viszonyok Sík
Növényzet VanTájolás D
Megközelíthetőség Aszfaltúton
Extrák Tehermentes
Hány százalékban beépíthető? 3 %

Leírás

Csak nálunk!
Megvételre kínálok Debrecen külterületén a CATL gyár közelében a 481-es déli elkerülő út mellett közvetlenűl elhelyezkedő, szilárd pormentes úton megközelíthető, 5,2 hektár nagyságú 167,33 Aranykorona értékű szántó megnevezésű ingatlant. Az ingatlan jó állapotnak örvend és folyamatosan termelés alatt van. Besorolása MÁ/1.
122. § (1) Az Má és Mk övezetek területén
a) szabadidős, sportolási célú építmények csak legalább 5 ha telekterületen és
b)243 szállás, valamint kereskedelmi rendeltetések közül vendéglátó rendeltetésű épület legfeljebb
300 m2 nettó alapterülettel helyezhető el.
(2)244
(3) Az Má és Mk övezetek területén az 1.4. melléklet tervlapján „Átlagosnál jobb minőségű
termőföld”, „Ökológiai hálózat magterületének övezete”, „Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete” és „Ökológiai hálózat pufferterületének övezete” -ként jelölt területeken, továbbá kiváló
termőhelyi adottságú szántó, országos természetvédelemmel érintett területen (művelésből már kivont
ilyen státuszú területek kivételével) új birtokközpont nem létesíthető.
(4) Az Má és Mk övezetek területén birtokközpont telkének megközelítése Kt-Kk övezetbe
tartozó közúton keresztül nem megengedett.
(5)245 Az Má és Mk övezetek területén a 2003. július 1-ig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett,
vagy már jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkező, statikailag állékony, lakó,
illetve idegenforgalmi, kiskereskedelmi, szolgáltató, valamint mező- és erdőgazdasági tevékenységgel
összefüggő gazdasági rendeltetés megtartható, ezen időpont után egy alkalommal, rendeltetésének
megváltoztatása nélkül
a) lakó, idegenforgalmi, kiskereskedelmi és szolgáltató rendeltetést tartalmazó épület esetén a
teleknagyságtól függetlenül legfeljebb bruttó 50 m2,
b) mező- és erdőgazdasági tevékenységgel összefüggő gazdasági rendeltetést tartalmazó épület
esetén legalább 2000 m2 telekterületen legfeljebb bruttó 200 m2szintterülettel bővíthető, azonban a
bővítéssel önálló, új rendeltetési egység nem jöhet létre.
(6) Az Má és Mk övezetek területén rendeltetésmódosítás kizárólag akkor megengedett, ha az a terület
környezeti, közlekedési terhelését csökkenti a meglévő rendeltetéshez képest.
(7) 246 Az Má és Mk övezetekben erdő művelési ágú földrészletet is tartalmazó területek
erdőgazdálkodási célú hasznosításával összefüggő építmények helyezhetők el, az övezetekre
vonatkozó előírások betartásával.
(8)247 Az Má/2 övezetben nem helyezhetők el és nem tárolhatók a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb
gépjárművek és az ezeket szállító járművek.
89. Általános mezőgazdasági területek (Má) részletes előírásai
123. § (1) Az Má övezetbe jellemzően a zöldség‐, gyümölcs‐ és dísznövény‐termesztési, illetve
az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozási és ‐tárolási, valamint haszonállat‐tartási célú nagytelkes
mezőgazdasági területek tartoznak.
(2) 248 Az Má övezet területén a növénytermesztés, állattenyésztés és a halászat, továbbá az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás építményei és a működéshez szükséges építmények
helyezhetők el.
243 Megállapította: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2022. (XI. 17.)
önkormányzati rendelete
7. §. Hatályos: 2022. XII. 17-től. Alkalmazására lásd: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 41/2022.
(XI. 17.) önkormányzati rendelete 12. § (2).
244 Hatályon kívül helyezte: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2021.
(IX. 30.) önkormányzati
rendelete 53. § i). Hatálytalan: 2021. X. 15-től.
245 Megállapította: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2021. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete
47. § (1). Módosította: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2022. (XI.
17.) önkormányzati
rendelete 11. §.
246 Beiktatta: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2021. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete 47. §
(2). Hatályos: 2021. X. 15-től.
247 Beiktatta: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2022. (VII. 20.)
önkormányzati rendelete 27.
§. Hatályos: 2022. VIII. 4-től.
248 Megállapította: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2021. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete
48. § (1). Hatályos: 2021. X. 15-től.
(3) Az Má/1 övezet területén gazdasági épületa) szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén legalább 1 ha telekterületen,
b) 249 szántó, rét, legelő művelési ág és művelés alól kivett terület esetén legalább 3 ha telekterületen
helyezhető el.
(4) Az Má/1 övezet területén gazdasági épület nádas művelési ág esetén nem helyezhető el.
(5) Az Má/1 övezet területén lakóépület
a) szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén legalább 5 ha telekterületen,
b)250 szántó művelési ág és művelés alól kivett terület esetén legalább 10 ha telekterületen
helyezhető el.
(6) Az Má/1 övezet területén lakóépület rét, legelő, nádas művelési ág esetén nem helyezhető el.
(7) Az Má/1 övezet területén
a)251 önálló lakóépületként egy lakó rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el legfeljebb 300 m2
alapterülettel,
b) új tanya nem létesíthető,
c) a telken épület az úttengelytől legalább 11 méterre helyezhető el és
d) üzemi épületek épületmagasságának szabályozott megengedett legnagyobb értéke növelhető a
technológia igazolása mellett.
124. § (1) Az Má/2 övezetbe a környezeti, tájvédelmi, valamint ökológiai okból nem beépíthető
általános mezőgazdasági területek tartoznak.
(2) Az Má/2 övezet területén
a) nyomvonal jellegű építmény,
b) kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minősülő építmény,
c) honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgy,
d) természetvédelmi fenntartást, kutatást és bemutatást szolgáló épület és
e) legeltetéses állattartást szolgáló épület
helyezhető el.
(3) Az Má/2 övezet területén telkenként egy, legfeljebb 100 m2 beépített alapterületű épület
helyezhető el.
(4) Az Má/2 övezet területén birtokközpont kialakítása nem megengedett.
125. § (1) Az Má-En övezetbe az energiaközmű létesítményeinek elhelyezésére szolgáló
területek tartoznak.
(2) Az Má-En övezet területén kizárólag az energiaszolgáltatási tevékenységgel közvetlenül
összefüggő rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el.
(3) Az Má övezet paramétereit a 3. melléklet 4. pontja határozza meg.
Ezúton is felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az irodánk közvetítői díját a vételár nem tartalmazza. Részletekről érdeklődjön kollégánknál.